zyczenia
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW)
aeo-iso

Informacje o projekcie

 

 

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki jest udzielona dotacja tj. od 2020-07-01 do 2020-09-30

Wartość projektu: 127 128,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich: Wartość dofinansowania 100 %